Om Event Impact Calculator

Utgångspunkten och syftet med webbverktyget Event Impact Calculator är att ge de specialidrottsförbund som arbetar med att ta hem internationella idrottsevenemang ett stöd i att värdera det utifrån ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt. Tillsammans med arrangerade destinationer blir verktyget ett ”dialogverktyg” som både ger kunskap och en bild av effekterna av evenemanget beroende på hur ni svarar på frågorna. Det är inte ett verktyg som ger en komplett bild av evenemanget men ska förhoppningsvis ge en bra plattform för att kunna vägleda för beslut om ni ser ett värde av att ta hem evenemanget.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten Centrum för idrottsevenemang startade sin verksamhet 2011 i syfte att utgöra ett stöd för samtliga SF i arbetet med internationella idrottsevenemang som genomförs i Sverige. I besöksnäringens och idrottens gemensamma nationella strategi för internationella idrottsevenemang som antogs 2013 finns det tre fokusområden nämnda. Event Impact calculator är framtagen utifrån ett av dessa områden; Hållbara idrottsevenemang och verktyget vilar på en förstudie där både idrott och destination såg ett värde i att ta fram ett verktyg i syfte att räkna på evenemanget innan man väljer att ta hem det.

Läs mer på www.rf.se

Om Göteborg & Co

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad.

Läs mer på www.goteborgco.se