Logotyp

Här kan du räkna ut hur ditt evenemang påverkar ekonomin, miljön och samhället

Med Event Impact Calculator får du ett uppskattat resultat för ditt evenemangs påverkan på de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den kommun evenemanget arrangeras. Beräkningarna är gjorda utifrån generella genomsnittliga värden och kan skilja sig i detalj från faktiskt utfall. Vi vill med detta ge er en möjlighet att se hur olika delar i evenemanget påverkar våra tre huvudområden.

Event Impact Calculator™ presenteras av