Räkna ut hur ditt event står sig ekonomiskt, miljömässigt och socialt!

Här kan du räkna ut hur ditt evenemang påverkar ekonomin, miljön och samhället

Med Event Impact Calculator får du ett uppskattat resultat för ditt evenemangs påverkan på de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den kommun evenemanget arrangeras. Beräkningarna är gjorda utifrån generella genomsnittliga värden och kan skilja sig i detalj från faktiskt utfall. Vi vill med detta ge er en möjlighet att se hur olika delar i evenemanget påverkar våra tre huvudområden.

Innan ni startar behöver vi veta vem du är:

Förnamn
Efternamn
E-post

Informationen använder vi endast för att spara dina eventberäkningar så du kan få tillgång till dom igen. Personinformationen delges inte tredje part eller används ej heller i marknadsföringssyfte.

SAMMANSTÄLLNING
Namnge prognos

1. Ekonomi

1.1 Hur många invånare bor det i (värd) kommunen?
1.2 Hur många besök beräknas till evenemanget totalt?
Besök= ett besök av en turist eller en lokal invånare, OBS vid vissa evenemang kan 1 person göra fler än ett besök.
1.3 Hur många av besöken görs av hur många unika personer?
Unik person= en besökare (kan ej vara högre än frågan ovan).
1.4 Hur många personer är turister till evenemanget?
Turist = person som är boende/mantalsskriven utanför värdkommunen eller utomlands till evenemanget.
1.5 Hur många av turisterna kommer ifrån utlandet?
1.6 Är evenemanget i första hand ett Affärs-/MICE (Meetings Incentive Congress Conference) evenemang?

2. Ekonomi

2.1 Hur många nätter/dagar stannar en turist i genomsnitt i kommunen tack vare evenemanget?
2.2 Hur många av turisterna övernattar på hotell?
2.3 Hur många av turisterna övernattar på annat kommersiellt boende?
Det betyder övernattning som turisten betalar för på annat alternativ än hotell, t.ex. Airbnb eller Camping
2.4 Hur många personer av de totala turisterna betalar en deltagaravgift?
Deltagaravgift= t.ex. anmälningsavgift till Vasaloppet eller annan likande tävling.
2.5 Om deltagareevenemang - hur mycket betalar en turist i deltagaravgift i svenska kronor? (Exempel Göteborgsvarvet där man betalar för att springa)

3. Ekonomi

3.1 Har evenemanget biljett- eller entréavgift?
3.2 Hur många av dessa köper eller betalar på något sätt för en biljett?
3.3 Vad är priset per biljett i genomsnitt?
3.4 Hur stor summa erhåller evenemanget i EXTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation utanför kommunen?
Gör en bedömning av hur mycket ni uppskattar att ni kommer att erhålla i sponsring till evenemanget som ska användas till produktion och/eller marknadsföring.
3.5 Hur stor summa erhåller evenemanget i INTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation i kommunen?
Gör en bedömning av hur mycket ni uppskattar att ni kommer att erhålla i sponsring i pengar, från en aktör/organisation inom kommunen. T.ex. kommunen, kommunala bolag eller annan privat affärsverksamhet.
3.6 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i betalt nedlagt arbete?
Betalt arbete = summan av organisationens arbetade timmar, t.ex. en destinations- eller idrottsorganisation.
3.7 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i ideellt nedlagt arbete?
Ideellt arbete = värdera totalsumman av ideellt arbetade (volontärs-arbete) timmar, det vill säga, icke betalt arbete.
3.8 Uppskatta evenemangets kommande mediavärde i svenska kronor?

4. Miljö

4.1 Bil – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel bil till evenemanget?
4.2 Om bil, hur många kilometer i snitt per turist tur-och-retur till evenemanget?
4.3 Tåg – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel tåg till evenemanget?
4.4 Flyg – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel flyg till evenemanget?
4.5 Övrigt transportmedel – Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel övrigt till evenemanget?

5. Socialt

Hur tror du fördelningen av detta värde är:

5.1 Brukarvärde
Brukarvärde = Det belopp som en lokal kommuninvånare som har besökt evenemanget anser att upplevelsen är värd mer eller mindre än eventuellt biljettpris.
5.2 Hur många procent av kommunens invånare antas besöka evenemanget?
5.3 Optionsvärde
Optionsvärde= Det värde en lokal kommuninvånare som ej besökt evenemanget tycker att evenemanget är värt på en skala från 1-7 där 1=...mkt lågt...
5.4 Kulturvärde
Kulturvärde= Det värde en lokal kommuninvånare tycker att evenemanget bidragit med för ungdomar boende i kommunen avseende bredden av kulturutbudet.
5.5 Imageskapande
Imageskapande = Det värde en lokalinvånare tycker att evenemanget bidragit med till kommunens varumärke/image.

Sammanställning prognos

Ekonomi

1.1 Hur många invånare bor det i (värd) kommunen?

1.2 Hur många besök beräknas till evenemanget totalt?

1.3 Hur många av besöken görs av hur många unika personer?

1.4 Hur många personer är turister till evenemanget?

1.5 Hur många av dessa turister kommer från en annan kommun i sverige?

1.6 Är evenemanget i första hand ett Affärs-/MICE (Meetings Incentive Congress Conference) evenemang?

2.1 Hur många nätter/dagar stannar en turist i genomsnitt i kommunen tack vare evenemanget?

2.2 Hur många av turisterna övernattar på hotell?

2.3 Hur många av turisterna övernattar på annat kommersiellt boende?

2.4 Hur många personer av de totala turisterna betalar en deltagaravgift?

2.5 Hur mycket betalar en turist i deltagaravgift? (T.ex Göteborgsvarvet där många betalar för att springa)

3.1 Biljett till evenemanget?

3.2 Hur många personer av de totala turisterna betalar en köper en biljett?

3.3 Om biljett till evenemanget, pris per biljett?

3.4 Hur stor summa erhåller evenemanget i EXTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation utanför kommunen?

3.5 Hur stor summa erhåller evenemanget i INTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation i kommunen?

3.6 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i betalt nedlagt arbete?

3.7 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i ideellt nedlagt arbete?

3.8 Uppskatta evenemangets kommande mediavärde i svenska kronor?

Miljö

4.1 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel bil till evenemanget?

4.2 Om bil, hur många kilometer i snitt per turist tur-och-retur till evenemanget?

4.3 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel tåg till evenemanget?

4.4 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel flyg till evenemanget?

4.5 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel övrigt till evenemanget?

Socialt

Hur tror du fördelningen av detta värde är:

5.1 Brukarvärde

5.2 Hur många procent av kommunens invånare antas besöka evenemanget?

5.3 Optionsvärde

5.4 Kulturvärde

5.5 Imageskapande


Vi beräknar ditt resultat...

RESULTATET FÖR DITT EVENEMANG

Ekonomi

Uppskattat antal kronor som genereras till värdkommunen: xx kr

Extern sponsring

Transaktionsvärde av extern sponsring xx kr

Intern sponsring

Uppskattat värde av lokal sponsring xx kr

Betalt arbete

Uppskattat värde av betalt arbete xx kr

Ideellt arbete

Uppskattat värde av ideellt arbete xx kr

Mediavärde

Uppskattat mediavärde av evenemanget xx kr

Miljö

Uppskattat totalt utsläpp i koldioxid: xx kg Uppskattat antal mil i bil för en vanlig kommuninvånare som innehar en bil i kommunen: xx mil Uppskattat antal mil i bil: xx mil Antalet årsförbrukningar i världen för en vanlig svensson: xx svenssons

Socialt

Uppskattat socialt upplevt värde (OBS - inga riktiga transaktioner) för kommunens invånare. ?? ??

Vill du spara ditt resultat eller dela det?

Ditt resultat finns tillgängligt under din inloggning som du angav i början.
Inloggningsuppgifter har du fått till den e-postadress du angav.

Spara en pdf med
ditt reslutat

Skicka det
med e-post

Dela på
Facebook

Dela på
Twitter