Räkna ut hur ditt event står sig ekonomiskt, miljömässigt och socialt!

Här kan du räkna ut hur ditt evenemang påverkar ekonomin, miljön och samhället

Med Event Impact Calculator får du ett uppskattat resultat för ditt evenemangs påverkan på de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den kommun evenemanget arrangeras. Beräkningarna är gjorda utifrån generella genomsnittliga värden och kan skilja sig i detalj från faktiskt utfall. Vi vill med detta ge er en möjlighet att se hur olika delar i evenemanget påverkar våra tre huvudområden.

Innan ni startar behöver vi veta vem du är:

Förnamn
Efternamn
E-post

Informationen använder vi endast för att spara dina eventberäkningar så du kan få tillgång till dom igen. Personinformationen delges inte tredje part eller används ej heller i marknadsföringssyfte.

SAMMANSTÄLLNING
Namnge prognos

1. Ekonomi

1.1 Hur många invånare bor det i (värd) kommunen? Beroende på antalet invånare i kommunen påverkar det utfallet av uträkningarna i den totala sammanställningen. Beroende på hur stort område ni väljer som ”(värd)kommun påverkar det även antal inresta turister* som kommer in i ert geografiska område. Är det en liten kommun/litet område kan det ge en möjlighet att antalet inresta turister till evenemanget blir fler vilket ger ett större turistekonomiskt inflöde men mindre på det sociala värdet då det påverkar färre antal personer i kommunen och tvärtom. Ett exempel är orten Höljes (ca 290 invånare) i Värmland som arrangerar en deltävling i Rallycross-VM dit det kommer över 40 000 besökare för att följa tävlingarna, de flesta då turister.

* I vår beskrivning av ”en turist”, räknas samtliga personer in som är deltagare, medföljare, åskådare/publik, samarbetspartners, funktionärer och volontärer som är mantalsskrivna utanför (värd)kommunens gräns. I er prognos är det viktigaste att vara överens om hur ni definierar ”en turist” när ni gör den gemensamma prognosen så att ni har samma utgångspunkt i beräkningen.
1.2 Hur många besök beräknas till evenemanget totalt? Besök = ett besök av en turist eller en lokal invånare, OBS vid vissa evenemang kan 1 person göra fler än ett besök.
1.3 Hur många av besöken görs av hur många unika personer? Unik person = en besökare. Kan aldrig vara en högre siffra än i frågan ovan utan här är det enskilda personer som besöker evenemanget som ska räknas.
1.4 Hur många personer är turister till evenemanget? * I vår beskrivning av ”en turist”, kan ni räkna in samtliga personer som är deltagare, medföljare, åskådare/publik, samarbetspartners, funktionärer och volontärer och som kommer utanför (värd)kommunens gräns och utomlands. I er prognos är det viktigaste att vara överens om hur ni definierar ”en turist” när ni gör den gemensamma prognosen så att ni har samma utgångspunkt i beräkningen.
1.5 Hur många av turisterna kommer ifrån utlandet? En turist från utlandet är en person som är mantalsskriven utanför Sverige och som besöker evenemanget. Utländska turister bidrar med skatteintäkter och moms bl a genom konsumtion, boende och restaurangbesök vilket även bidrar till fler arbetstillfällen.
1.6 Är evenemanget i första hand ett Affärs-/MICE (Meetings Incentive Congress Conference) evenemang? Om evenemanget är en kongress eller ett affärsmöte räknar verktyget med en annan variabel då besökarna till ett möte oftast spenderar mer pengar vid en kongress/affärsmöte än vid ett idrottsevenemang.

2. Ekonomi

2.1 Hur många nätter/dagar stannar en turist i genomsnitt i kommunen tack vare evenemanget? Här väljer du hela dagar eller med decimal med anledning av att man exempelvis kan komma till evenemanget på morgonen dag 1 och åka hem eftermiddag dag 2. Då kan man välja att använda decimal om man vill.
2.2 Hur många av turisterna övernattar på hotell? Viktigt att tänka på är att det som evenemanget bidrar ekonomiskt för boendet har flera olika aspekter och utgångspunkter för hur det generar turistekonomiska vinster. Vid vissa tillfällen då beläggningen på hotell redan är hög ger det en undanträngningseffekt, dvs då evenemanget genomförs och hotellbeläggningen redan är hög i kommunen vilket då gör att det bara handlar om undanträngningseffekt. Är det låg hotellbeläggning och ert evenemang fyller hotellen är det givetvis en större turistekonomisk vinst. Kan ni påverka evenemanget när i tid det ska genomföras är det en fördel att genomföra det under lågsäsong ur ett turistekonomiskt perspektiv.

Fungerar även som kontrollvariabel. Hur många hotellrum/bäddar har vi på vår destination – dvs vad är maximalt övernattande turister på hotell under tiden för evenemanget? Kontrollera detta och jämför med det estimerade antalet i er prognos.
2.3 Hur många av turisterna övernattar på annat kommersiellt boende?
Det betyder övernattning som turisten betalar för på annat alternativ än hotell, t.ex. Airbnb eller Camping.
2.4 Hur många personer av de totala turisterna betalar en deltagaravgift?
2.5 Hur mycket betalar turisten i deltagaravgift/anmälningsavgift i svenska kronor? För exempelvis Göteborgsvarvet där man som löpare betalar en avgift för att delta eller om ett lag utanför (värd)kommunen betalar en avgift till exempelvis för en cup. När avgiften betalas för ett lag bör ni dela den avgiften med antal deltagare som ingår i anmälan/avgiften.

3. Ekonomi

3.1 Har evenemanget biljett- eller entréavgift?
3.2 Hur många av dessa köper eller betalar på något sätt för en biljett? Anledningen till att begränsningen omfattar turister, görs med anledning av att vi i verktyget pratar om ”turistekonomi för evenemanget”.
3.3 Vad är priset per biljett i genomsnitt?
3.4 Hur stor summa erhåller evenemanget i EXTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation utanför kommunen? Gör en bedömning av hur mycket ni uppskattar att ni kommer att erhålla i sponsring till evenemanget som ska användas till produktion och/eller marknadsföring. Här är det bra om ni enas om ni räknar med barteravtal där ni erhåller produkter, varor eller tjänster till ett fastställt värde.
3.5 Hur stor summa erhåller evenemanget i INTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation i kommunen? Gör en bedömning av hur mycket ni uppskattar att ni kommer att erhålla i sponsring i pengar, från en aktör/organisation inom kommunen. Som exempel kan det vara kommunala bidrag eller annan privat affärsverksamhet. Här är det bra om ni enas om ni räknar med barteravtal där ni erhåller produkter, varor eller tjänster till ett fastställt värde.
3.6 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i betalt nedlagt arbete? Betalt arbete = summan av organisationens arbetade timmar t ex en destinations- eller idrottsorganisation.
3.7 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i ideellt nedlagt arbete? Ideellt arbete = värdera totalsumman av ideellt arbetade (volontärsarbete) timmar, det vill säga icke avlönat/betalt arbete.

RF har som schablonvärde satt 191 kr/timma för ideellt arbete uträknat enligt följande: En konferensvärd tjänar i genomsnitt 23 400 kr i månaden 2018. Det är ett yrke som vi ser vara nära besläktat med volontärsarbetet på ett evenemang. Det ger en årskostnad inklusive sociala avgifter och försäkringar på 396 430 kr. En årsarbetstid är 2080 timmar vilket således motsvarar en kostnad på 191 kr/timma.

Värdet för en ideell timma kan givetvis variera och där ni själva tillsammans med medpart bestämmer er för det värde ni har som utgångspunkt i er kommun/stad.
3.8 Uppskatta evenemangets kommande mediavärde i svenska kronor? Att beräkna medievärdet görs i syfte att mäta avkastningen på investeringar från olika PR-aktiviteter. Till skillnad från reklam, som inköps, är medievärde tryckt, elektronisk och otraditionell nyhetstäckning som kommer från redaktionellt innehåll genererat via pressmeddelanden, intervjuer, foton, video och speciella evenemang. Det handlar om att bestämma vilken redaktionell täckning i traditionella medier som skulle kosta om den köptes som betald reklam. Medievärdet ändras över tid och varierar stort.

4. Miljö

4.1 Bil – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel bil till evenemanget? Om bil, hur många kilometer i snitt reser en turist i genomsnitt tur- och retur till och från evenemanget? Exempel: en bil kör 200 km enkel väg till evenemangsdestinationen från startplatsen med 4 personer i bilen = 200 km x 2 (tur och retur) = 400 km som divideras på 4 personer = 100 km.
4.2 Om bil, hur många kilometer i snitt per turist tur-och-retur till evenemanget?
4.3 Tåg – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel tåg till evenemanget?
4.4 Flyg – Hur många % av turisterna använder som huvudsakligt transportmedel flyg till evenemanget?
4.5 Övrigt transportmedel – Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel övrigt till evenemanget?

5. Socialt

Hur tror du fördelningen av detta värde är:

5.1 Brukarvärde Det belopp som en lokal kommuninvånare som har besökt evenemanget anser att upplevelsen är värd mer eller mindre än eventuellt biljettpris.
5.2 Hur många procent av kommunens invånare antas besöka evenemanget?
5.3 Optionsvärde Det värde som en lokal kommuninvånare som hade möjlighet att besöka evenemanget på hemorten men inte gjorde det tycker att evenemanget är värt på en skala från 1-7 där 1 är mycket lågt.
5.4 Kulturvärde Det värde en lokal kommuninvånare tycker att evenemanget bidragit med för ungdomar boende i kommunen avseende den ökade bredden av kultur-, idrott-, nöjesutbudet.
5.5 Imageskapande Det värde en lokalinvånare tycker att evenemanget bidragit med till kommunens varumärke/image.

Sammanställning prognos

Ekonomi

1.1 Hur många invånare bor det i (värd) kommunen?

1.2 Hur många besök beräknas till evenemanget totalt?

1.3 Hur många av besöken görs av hur många unika personer?

1.4 Hur många personer är turister till evenemanget?

1.5 Hur många av turisterna kommer ifrån utlandet?

1.6 Är evenemanget i första hand ett Affärs-/MICE (Meetings Incentive Congress Conference) evenemang?

2.1 Hur många nätter/dagar stannar en turist i genomsnitt i kommunen tack vare evenemanget?

2.2 Hur många av turisterna övernattar på hotell?

2.3 Hur många av turisterna övernattar på annat kommersiellt boende?

2.4 Hur många personer av de totala turisterna betalar en deltagaravgift?

2.5 Hur mycket betalar en turist i deltagaravgift? (T.ex Göteborgsvarvet där många betalar för att springa)

3.1 Har evenemanget biljett- eller entréavgift?

3.2 Hur många av turisterna köper eller betalar på något sätt för en biljett?

3.3 Vad är priset per biljett i genomsnitt?

3.4 Hur stor summa erhåller evenemanget i EXTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation utanför kommunen?

3.5 Hur stor summa erhåller evenemanget i INTERN sponsring i pengar, från en aktör/organisation i kommunen?

3.6 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i betalt nedlagt arbete?

3.7 Hur stor totalsumma i svenska kronor kommer att investeras i evenemanget i ideellt nedlagt arbete?

3.8 Uppskatta evenemangets kommande mediavärde i svenska kronor?

Miljö

4.1 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel bil till evenemanget?

4.2 Om bil, hur många kilometer i snitt per turist tur-och-retur till evenemanget?

4.3 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel tåg till evenemanget?

4.4 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel flyg till evenemanget?

4.5 Hur många turister använder som huvudsakligt transportmedel övrigt till evenemanget?

Socialt

Hur tror du fördelningen av detta värde är:

5.1 Brukarvärde

5.2 Hur många procent av kommunens invånare antas besöka evenemanget?

5.3 Optionsvärde

5.4 Kulturvärde

5.5 Imageskapande


Vi beräknar ditt resultat...

RESULTATET FÖR DITT EVENEMANG

Ekonomi

Uppskattat antal kronor som genereras till värdkommunen: xx kr

Extern sponsring

Transaktionsvärde av extern sponsring xx kr

Intern sponsring

Uppskattat värde av lokal sponsring xx kr

Betalt arbete

Uppskattat värde av betalt arbete xx kr

Ideellt arbete

Uppskattat värde av ideellt arbete xx kr

Mediavärde

Uppskattat mediavärde av evenemanget xx kr

Miljö

Uppskattat totalt utsläpp i koldioxid: xx kg Uppskattat antal mil i bil för en vanlig kommuninvånare som innehar en bil i kommunen: xx mil Uppskattat antal mil i bil: xx mil Antalet årsförbrukningar i världen för en vanlig svensson: xx svenssons

Socialt

Uppskattat socialt upplevt värde (OBS - inga riktiga transaktioner) för kommunens invånare. ?? ??

Vill du spara ditt resultat eller dela det?

Ditt resultat finns tillgängligt under din inloggning som du angav i början.
Inloggningsuppgifter har du fått till den e-postadress du angav.

Spara en pdf med
ditt reslutat

Skicka det
med e-post

Dela på
Facebook

Dela på
Twitter